???????????????????????? این پیام رو همیشه نگه دارید چون احتمالابدردتون میخوره?? حروف اختصاصی در هر آزمایش: FBS --------- قند خون ناشتا MCHC ------ غلظت متوسط همو گلوبین WBC ------- شمارش گلبول های سفید... RBC -------- شمارش گلبول های قرمز HB --------- همو گلوبین HC --------- هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون ( HCV ------- حجم متوسط گلبول های قرمز HCH ------- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز R.D.W ----- ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز PLT -------- شمارش پلاکت ها PTE -------- در صد پلاکت ها MPV ------- حجم متوسط پلاکت ها MCH ------- وزن متوسط هموگلوبین MCV ------- حجم متوسط هموگلوبین M/E -------- نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز RDW ------ پهنای گلبول قرمز در منحنی UA --------- تجزیه کامل ادرار ) PH،رنگ ،بو،توده های متراکم ( TGs--------- تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشود اگه راضی هستی این زیرنویس رو پاک نکن وهمینجوری ارسالش کن واسه شادی اموات دکتر جمشیدیان بانی این حرکت یک صلوات هم بفرستید.. ????????????????????

/ 0 نظر / 26 بازدید