وداع از خواهر

به نام خدا و به یاد عزیزانی که جانشات را در راه رضای خدا برای حفظ دین و کشورشان در طبق اخلاص گذارده و به ملکوت اعلا شتافتند.

گویی همین دیروز بود که صدای آمبولانس ها تمام  شهر را پر کرده و صدای بممباران موشک ها شهر را به آتش بازی دعوت میکرد.

ما به عنوان امدادگر در بیمارستان ناظر صحنه هایی بودیم که هیچ وقت از خاطرمان پاک نخواهد شد .

و جادارد یادی از رزمنده ی عزیزی از تربت جام کنم که این شعر را برای ما سروده است. 

هر جا که هست خدا نگه دار او باد.

                                 وداع از خواهر

اخرین پند اخرین گفتار

درزمانی  واپسین ازاولین  پندار

خواهرانم   خواهرم

ای شکفته غنچه ی پاک طراوت روی لبهایت

قلبتان اکنده از مهر و محبت

در ضمیرو خصلت انسان

روحتان پاک و منزه

جسمتان پاکیزهتر از ان

اخرین حرفم

بدانید

         انچه می دانم

مسلمانم

               مسلمانید

خدا را بنده ی دیگر نشاید

انکه در راهش کند ایثار

دربهار انقلاب

و جنگ خونین کرده

این صحرای بوستان را

شما را

الوداع خالصی دارم           الوداع خالصی

از این اقشار 

شما را

 همچو  فرزندان  اسلام  

دوست میدارم

بدوستی میدهم سوگند

                                 تو را

رزمندگان را یار و یاور باش

نه ان دوستی

که از جسم اش 

                    شرر خیزد

نه ان دوستی 

که در بین هزاران فرد نالایق

 مرسوم است 

همان دوستی که جانش را گرو

در محضر دوستان دیگر میگذارد

میرود تا خون سرخ خویشتن را

زینت راه حسین ع سازد

همان دوستی

که فریادش

نشسته بر فراز تپه های سبز

این دشت بخون خفته

همان دوستی که نامش را

برادر میتوان نامید

شما را

         میستایم

                      خواهرم

رزمندگان را         یار و یاور باش

شما را

     میستایم

                    خواهرم

رزمندگان را

یار و یاور باش

      اهواز بیمارستان

                    شرکت نفت

                     برادز گمنام 25/11  / 60

/ 0 نظر / 7 بازدید