برای کشتن یک زن نیازی نیست فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی برای کشتن یک زن کافیست وقتی برای تو پیرهن گل گلی اش را می پوشد فراموش کنی بگویی : " چه زیبا شده ای بانو " آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد تمام او می شکند و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد جهنم تنهایی خانه ی تو را ترک کرده اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست و تو محکومی با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری برای زیبایی بخشیدن به هر صبح هر روز دنیا و نجاتش ستایش کردن تمام جان یک زن را یاد بگیریم .

/ 0 نظر / 25 بازدید