هدیه ای از پدر

این شعر را پدرم برای تولدم گوشه قرانش نوشته یادش بخیر وخداوندبا اجداد طاهرینش قرین و محشورشکند . امین 

در سال هزار و سیصد و بعد ثمانین

از نسل علی کش بود وجامع احکام قوانین

در لیله ادینه چه عشرین مع الخمس رجب وقت دل شام

اعطای خدا دختر سعد اختر و فرخنده پی و......اش نام

در عفت و در عصمت ودر جهد ویش نام

در حسن خداداده بود شهره ی ایام 

/ 2 نظر / 6 بازدید
هدی

اخییییییی چه قشنگ. الهی قوربونت بشم مامان جونم[بغل][قلب]

الهام سجادی نیا

بازهم زیبا بود[ماچ][قلب][گل][گل] مر30000000