بخشش کنید :اما نگذارید از شما سوء استفاده شود عشق بورزید :اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود . اعتماد کنید :اما ساده و زود باور نباشید . حرف دیگران را بشنوید :اما صدای خود را از دست ندهید . کسی که به شما می گوید دوستتان دارد را باور نکنید کسی که به شما نشان می دهد دوستتان دارد را باور کنید . هرگز متوجه قدرت واقعیتان نخواهید شد تا زمانی که کسی به شما ضربه ای بزرگ بزند. #کانال‌انرژی‌مثبت ?? @MOSBAT2014I'

/ 0 نظر / 27 بازدید