آدمها همدیگر را پیدا مى کنند… از فاصله هاى خیلى دور… از تهِ نسبت هاى نداشته… انگار جایی نوشته بود که اینها باید کنار هم باشند!!! مى شوند همدم، مى شوند دوست، مى شوند رفیق، اصلأ مى شوند جانِ شیرین…!!! درست مى نشینند روى طاقچه ى دلِ هم… حرف هایشان یک جورِ خوبى دلنشین است، دل براى خنده هایشان ضعف مى رود؛ اصلأ بودنشان شیرین است !!! وقتى هم که نیستند، هى همدیگر را مرور مى کنند و مُدام گوش به زنگِ آمدن هم هستند…!!! خدا این ها را نگیرد از هم… #کانال‌انرژی‌مثبت ?? @MOSBAT2014

/ 0 نظر / 26 بازدید