زندگی زیباست اما در خیال

زندگی زیباست اما در خیال       فصل عشق ماست اما در خیال

ان طرفها قهر بردر می زند         اشتی اینجاست اما در خیال

 دوستی صد دوست دارد گوئیا      دشمنی تنهاست اما در خیال

قصه ی شب رمز تاریکیست باز        ائینه گویاست اما در خیال

خاک امروز زیر پای ماست             دوستی بالاست اما در خیال

در میان کلبه های عاشقان          شور ها بر پاست اما در خیال

روی زشتیها و عیب دوستان         دیده نابیناست اما در خیال

در غم و درد بشرچشم خدا           مژه خون پالاست اما در خیال       

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید