حکمت126از نهجالبلاغه حضرت علی ع

در شگفتم از بخیل به سوی فقری می شتابد که از ان میگریزد.وسرما یه ای را از دست می دهد که برای ان تلاش می کند اما در اخرت چون سر مایه داران محاکمه می شود ودر شگفتم از متکبری که دیروز نطفه ای بی ارزش وفردا مرداری گندیده خواهد بود. ودر شگفتم از ان کس که افرینش پدیده ها را می نگرد ودر وجود خدا تردید دارد وپیدایش دوباره را انکار می کند در حالی که پیدایش اغازین را می نگرد. ودر شگفتم ازان کس که خانه ی نابود شدنی را اباد می کند اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
هدی

چه قشنگ بود. الهی قوربونت بشم که انقد پست های خوبی میذاری[بغل]