❇معلوم نیست چقدر در این دنیا باشیم در عملیات بیت المقدس شهید همدانی برای پیگیری آمبولانس و آوردن مهمات قصد حرکت به سوی قرارگاه را داشت، به او اصرار میکنند یک بسیجی مجروح داریم او را با خود ببر. سردار همدانی آن بسیجی مجروح را با خود میبرد. در موقع حرکت رادیوی ماشین پس از قطع مارش نظامی صدای اذان را پخش میکند، سردار به محض حرکت از بسیجی سوال میکند نگفتی اسمت چیه؟بچه کجایی؟ او جواب نمی دهد، همدانی میگوید با گوشه چشم نگاه کردم دیدم زیرلب چیزی میگوید، فکر کردم اولین بار است به جبهه آمده و مجروح شده و حتما ترسیده است. این شد دیگر اورا سوال پیچ نکردم، مقداری که جلوتر رفتیم دیدم رو کرد به من و خیلی مودب خود را معرفی کرد، گفتم بردارجان چرا دفعه اول که اسم و رسم تورا پرسیدم چیزی نگفتی ؟ گفت وقت اذان بود نماز میخواندم‼️❗ نگاهی به وی کردم دیدم از لای انگشتان باریکش که روی زخمش گذاشته بود خون میچکد این بود که پرسیدم نماز میخواندی؟ چه نمازی؟ مگر ما داریم روبه قبله حرکت میکنیم؟ درثانی پسر جان بدن تو که پاک نیست، لباسهایت هم که خونی و نجس است، خیلی کوتاه جواب داد حالا همین را میخوانم تا ببینم چه میشود، دیدم باز ساکت شد. چند دقیقه بعد گفتم لابد نماز عصر را میخواندی، گفت بله. گفتم خب صبر میکردی به اورژنس که رسیدیم هم زخمت را میبستیم هم لباس عوض میکردی سپس با فراغ بال نماز میخواندی، گفت معلوم نیست تا چقدر دیگر زنده میمانم فعلا همین نماز را میخوانم قبول و ردش با خدا. گفتم باباجان تو که چیزیت نشده یک جراحت مختصر است زود خوب میشوی و برمیگیردی خط....... بالاخره او را به اورژانس تیپ 27 رساندم و حسابی سفارش کردم که به او برسند و رفتم مقر قرارگاه وقتی که برگشتم سری به اورژانس زدم تا هم جویای احوال وی شوم و هم پیگیر ماشین های آمبولانس برای اعزام به خط باشم. احوال آن بسیجی را از مسئول اورژانس پرسیدم گفت خونریزی داخلی کرده بود ما به او آمپول ضد خونریزی هم زدیدم ولی خیلی دیرشده بود❗❗❗❗ بایک آرامش عجیبی چشمهایش را روی هم گذاشت و شهید شد. برگشتم به طرف مقر و به طرف مقر درحالی که رانندگی میکردم به پهنای صورت اشک میریختم و صدای آن بسیجی در گوشم زنگ میزد، اینجاست که شهید دستغیب(ره) میگفت حاضر است ثواب هشتاد سال تمام عبادت واجب و مستحب خودش را با دو رکعت از چنین نمازی از یک بسیجی عوض کند. ??????به نقل از کتاب مهتاب خین، ص825 الی 830 خاطرات سردار سرلشگر شهید همدانی

/ 0 نظر / 26 بازدید