چشمهای اشک پالا

بیاباچشمهای اشک پالا

شقایقهای غم سیراب سازیم

 بیا با هق هق و شیون شبانگاه

 به خوان سینه سوزان دسث یازیم

 بیا با دستی از جنس سپیده

 به گرمی دست همدیگر فشاریم

بیا ما را شریک درد خود دان

 که این غم کوره ره با هم سپاریم

 بیا تا از خدا شکوا نماییم

بیا تا عیب او رسوا نماییم   

بیا با اشک معجون از تب و درد

 کویر گونه را دریا نماییم

بیا در حنجر نی رقص غم بین

می هجران میان جام جم بین

 بیا در فصل کوچ مرغ شادی

 قد سروم به زیر گریه خم بین

 

/ 0 نظر / 6 بازدید