خیال تو

 خیال دلنشینت جاودانه همنیشین من

ملالت کم  دلت خرم  ونام روشنت روشن

برایت هم دل و هم دیده ام دلتنگ

طنین یاد تو ان دم  که می خواندی مرا با نام

به گوشم خوشتر ازهر نغمه اهنگ

بهارانم جدا از تو بسی خالی بسی بیرنگ

دریغا در میان ما  چرا باید

 هزاران کوه و صد ها سنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید