⚪ *فرق_گوسفند_با_سگ*

??امام کاظم علیه السلام در مورد *برکت در مال حلال* فرمود:

????گوسفند درسال یکبار زایمان می کند و هر بار هم یک بره به دنیا می آورد .

??سگ ?? در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل ۷-۶ بچه.

??به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است. ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ درکنار آنها..

?? چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت .

??با اینکه مردم فراوان گوسفند را ذبح می کنند و از گوشت آن استفاده می کنند. علاوه بر اینکه تمام اجزای گوسفند قابل استفاده است.

??بخلاف سگ که همه اجزایش نجس است.

?? *مال حرام اینگونه است.* *فزونی دارد ولی برکت ندارد.*

✅ از اینجاست که پیامبر ص فرمود: *هولناکترین بلا* بعد از مرگ من *رواج حرام خواری و رباخواری در امتم* است!

/ 0 نظر / 32 بازدید