صبح ادینه

??برایتان........

??ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺳﻼﻡ ...

??ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺒﺖ ...

??ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺸﻖ ...

??ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ...

??ﻳﻚ ﺩﺷﺖ ﻻﻟﻪ ...

??ﻳﻚ ﺻﺤﺮﺍ ﻣﺴﺘﻲ....

??ﻳﻚ ﻛﻮﻩ ﺩﻭﺳﺘﻲ ...

??ﻳﻚ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ....

??ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎیی ...

??ﻳﻚ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻲ ...

??ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻱ ...

??ﻳﻚ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﺎﺯ ...

??ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻢ ...

??ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ

??ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ،،،،،،

??روز آدینه تان پر از معجزه لبخند....?????? امروز می تونه روز قشنگی باشه اگر من هنر این را داشته باشم که قشنگ زندگی کنم. زیبا نفس بکشم، زیبا صبر کنم چون، اعتقاد به زیبایی خدا و آنچه که خالقش هست زندگی را زیبامیکند… امروز را فدای دیروز و فردا نکنیم ، شادی ها و کامیابی هایمان را در اثر غفلت ، با افسوس های غم انگیز عوض نکنیم ، ضعیف ترین نور بر سیاه ترین تاریکی پیروز است. پس با اندیشیدن به نداشته هایمان ، زندگی شیرینمان را تلخ نکنیم . زندگیتان همیشه پُر نور و شاد باد .

برقرار باشید و پایدار.

/ 0 نظر / 23 بازدید