با تو دنیا زیباست

با تو صحرا سبز است باتو دنیا زیباست

با تو گل  خوش رنگ است رنگ او بی همتاست 

 با تو دریا ابی است اسمان مهتابی است

با تو دنیا شاد است دشت و صحرا خضر است

  با تو من با همه کس بی تو تنها وغریب

با تو قلبم پر مهر بی تو اما تنها

 با تو گل می شکفد بلبلان می رقصند

 بی تو بلبل در سوگ بی قرارو شیداست

 با تو دیروز چه خوب بی تو امروز غمین

دل من در سینه نگران فرداست

باتو هر روز بهار مهربانی بسیار

 با تو خوبی وخوشی ثابت و پا بر جاست

وصف تو بی پایان ای سراپا خوبی

 مهر تو تا به ابد در ضمیر دل من

 باتو من میرویم شادمان می گویم

 ای همه هستی من با تو دنیا زیباست 

/ 0 نظر / 7 بازدید