دوستانی که کمکاری تیروییددارن خوردن چای چای سبز قهوه ممنوع چون خوردن اینها مانع جذب هورمون تیرویید میشه وخوردن شلغم سویا وانواع کلم ممنوع چون باعث دفع ید میشه اویشن شنبلیله سیر پیاز گریپ فروت جعفری وجو مناسبه برای مصرف ویتامین ب مخصوصا 2 3 6وب12 کلا خانواده ی ویتامین ب هفته ای یبار آمپول ب کمپلکس وب12 باهم تزریق کنید ببخشید دوهفته ای یبار تزریق بشه

/ 0 نظر / 23 بازدید