تقدیم به ارگبد

             برای توکه.........میدانی

ای شورو مستی من           ای راز هستی من

تقدیم ارگبدم باد                این شعر و شادی من 

هر روز با تو بودن روز طلوع عشق است

بی تو به سر نمودن روز خزان عشق است

ان روز که اشنا شد این دل به هر بهانه

روز تولد ما عشق هم بدش ترانه

این را بدان که جانم امروز با تو پیوند

هرگز جدا نگردد این دل به خدع و نیرنگ 

امروز روز عشق است درویش و مفلسم من

جز جان و عشق پاکم من تحفه ای ندارم

این هدیه را زمن گیر شاید به کا رت اید

این را بدان که جانم بی تو دوام ندارد

تاان زمان که هستی این دل قرار دارد

امروز هستی من زندگیم تو هستی

سر مستی و شادیم تنها تا تو هستی

یاد و خاطرت را دردل زنده دارم

عشق ارگبدم را تا جان به جان سپارم

/ 1 نظر / 6 بازدید
فاطیما

عالیییییی ،زیبا و پر احساس[گل]