زندگی"پراست از"گره هایی"که توآن را"نبسته ای" امابایدتمام آنها رابه"تنهایی"باز کنی "تنهای تنها" ولی اگربه"خدا"توکل کنی او"گره ها"رایکی یکی برایت"باز"می کند توکل بخدا?? #کانال‌انرژی‌مثبت ?? @MOSBAT2014
/ 0 نظر / 28 بازدید
شهریور 96
6 پست
مرداد 96
9 پست
تیر 96
15 پست
شهریور 94
151 پست
مرداد 94
135 پست
تیر 94
152 پست
خرداد 94
105 پست
فروردین 94
167 پست
اسفند 93
138 پست
بهمن 93
66 پست
دی 93
137 پست
آذر 93
217 پست
آبان 93
162 پست
مهر 93
51 پست
شهریور 93
21 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
14 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
21 پست
مهر 92
22 پست
شهریور 92
5 پست
یاد_حسین
2 پست
نام_او
2 پست
علی_یارت
1 پست
هدیه
1 پست
حجاب
1 پست
به_خود_اّ
1 پست
زندگی
1 پست
تشکر
1 پست