رمضان خوش امدی من به تو عادت دارم

از تو بانغمه ی پر شور شفاعت دارم

گرچه دیرست خدا رفته ز یاد دل من

من به ایام خدا ولی ارادت دارم

                      فرا رسیدن ماه ماه زحمت و مغفرت الهی یر همه ی شما مبارک