جوونای با صفا خوب بدونیذ

 توی این شبا اقا باهامونه

جوونا بیاین با هم گریه کنیم

 ما به درگاه حدا لابه کنیم

بیاین از مولا بخوایم دوا بده

 دل بیمار مارو شفا بده

دل مارو از گناه رها بده

 

دل مارو بایادش صفا بده

 بیا تا همیشه عاشق بمونیم

 بیا مثل اونها طاهر بمونیم

 بچه ها بیاین بهم قولی بدیم

 که هیچوقت از امام حسین دور نمونیم

جوونا بیاین با هم توبه کنیم

 بعد از این شبا دیگه خوب بمونیم

انچه با ما میمونه تو این شبا

یاد فرزند عزیز فاطمه ست

 پس بیاین کاری کنیم

 مولای ما راضی باشه

 واز کارو رفتار ما

 هیچوقت اون شاکی نشه

 جوونم بیا تو هم حسینی باش

 در عمل ثابت کن وحنینی باش

جوونم بیا تاشور حسین برسر کنیم

بیا تاالفبای بندگی رو از بر کنیم

  توبیا تاکه بگی عشق حسین خواستنیه

 راه و ایین حسین ماندنیه

 بیا که به حال خود زاری کنیم 

 بیا با نام حسنن حالی کنیم

بیا که این دلا رو خالی کنیم

 دل خود رواز غبار جارو کنیم

 تو بدون که اقا ما رو دوست داره

مهر خود رو تو دل ما میذاره

او میگه ای جوونا گناه بسه 

 برا ما این دنیا مثل قفسه

جوونا بیاین باهم دعا کنیم

 که خدا شیطون از ما دورکنه

 جوونا نگاه کنید:

 جوونای هاشمی شهید شدند

تا که برپا بمونه پرچم و راه حسین 

 تا که برجا بمونه یاد حسین

 تاکه برما بمونه کار حسین

 جوونا بیاین که کم گناه کنیم

 یه نگاهی باز به اون بالا کنیم

 جوونم بگو دیگه گناه بسه

 توی این زندون دنیا که مثل قفسه 

جوونا نگین که دیگه دیر شده

 دست و پامون با گناه زنجیر شده

بیاین تا دیر نشده

 زنجیر نفس و وا کنیم

 دل خود را از گناه رها کنیم 

          امین یا رب العالمین