شخصی چای را آن قدر کم رنگ می‌‌نوشید که به سختی می‌‌توانستیم بفهمیم که آب جوش نیست! > چربی‌ و نمک هم اصلا نمی‌‌خورد! ورزش می‌‌کرد و وقتی از ا‌و علت این کار‌هایش را می‌‌پرسیدیم، می‌‌گفت که این‌ها برای سلامتی‌ بد است و سکته می‌‌آورد. > ا‌و در چهل و پنج سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت! . > چندی پیش یک زندانی در امریکا از زندان گریخت. > به ایستگاه راه آهن می رود و سوار یک واگن باری می شود. > در واگن به صورت خودکار بسته می شود و قطار به راه می افتد.او متوجه می شود که سوار فریزر قطار شده است. > روی تکه کاغذی می نویسد: این مجازات رفتار های بد من است, که باید منجمد شوم. > وقتی قطار به ایستگاه می رسد, مامورین با جسد او روبرو می شوند.در حالی که فریزر قطار خاموش بوده است! > منتظر هرچه باشیم،همان برایمان پیش می‌‌آید. > منتظر شادی باشیم، شادی پیش می‌‌آید. > منتظر غم باشیم، غم پیش می‌‌آید. > هرگز پول را برای بیماری و مشکلات پس انداز نکنیم. چون رخ می‌‌دهد. > پول را برای عروسی ، برای خرید خانه ، اتومبیل ، مسافرت و نظایر آن پس انداز کنیم. > وقتی می‌‌گوئیم این پول برای خرید اتومبیل است، دیگر به تصادف فکر نکن... > ژاپنی‌ها ضرب‌المثل جالبی دارند و می‌گویند: > اگر فریاد بزنی به صدایت گوش می‌دهند ! > و اگر آرام بگویی به حرفت گوش می‌دهند ! > قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! > این "باران" است که باعث رشد گل ها می شود نه "رعد و برق" ! > در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند ، > بچه ها نمی توانند بزرگ شوند ! > شاید قد بکشند ، > اما بال و پر نخواهند گرفت ! > ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ > ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ و چهار ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ و ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ > خونه یعنى احترام و درک متقابل > ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ > خونه یعنى آرامش وامنیت > ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ > خونه یعنى فضایى خالى از خشم > خالى از دود > خالى از قرص خواب واسترس > ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ بزنى و لبخند ببینى > ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ > ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ای ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ > و چـقدر دیر می فهمیم که > زندگی همین روزهاییست > منتظر گذشتنش هستیم ... > زندگی کوتاه است ... > زمان به سرعت می گذرد ... > نه تکراری ... نه برگشتی ... > پس از هر لحظه ای که می آید لذت ببرید🌹🌹🌹🌹