این عیدسعید فطر به همه شما هموطنان عزیز وبه همه ی مسلمانان جهان تبریک میگویم قلب